Algemene voorwaarden

Versie: 1.2, 11-08-2022

Let op: Vanaf de dag waarop de cursus start, is annuleren, (deels) doorschuiven van de cursus of restitutie van (een deel van) het lesgeld niet meer mogelijk.

Cursisten zijn zélf verantwoordelijk voor het tijdig aanschaffen van het lesmateriaal.

Via de website meldt u zich aan voor één van de cursussen. Na bevestiging van de aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving in uw mailbox met instructies tot betaling van het lesgeld met het geldende BTW percentage van 0%. Het lesgeld dient binnen 10 werkdagen op de rekening van Spaanse Les In Zeist te staan, anders komt de inschrijving te vervallen.

Vanaf de inschrijvingsdatum heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je de inschrijving kosteloos annuleren, door ons een e-mail te sturen. Daarna wordt €25,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Mondelinge annuleringen gelden niet.  Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname. (Deels) doorschuiven naar een andere periode is niet mogelijk.

Het is niet mogelijk om (gemiste) lessen in te halen. Deze lessen worden ten alle tijden doorberekend.

Lesdagen, lestijden en cursusprijzen zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de les per email bekendgemaakt. Wanneer de les uitvalt door onvoorziene calamiteiten op de lesdag, zal Spaanse Les In Zeist zo spoedig een inhaalmoment afstemmen. De les vindt dan plaats op het moment dat de meeste cursisten kunnen. Door deze onvoorziene calamiteiten is het mogelijk, dat de einddatum van de laatste les op een ander moment plaats vindt, dan eerder is gecommuniceerd.

Tijdens de basisschoolvakanties Midden Nederland vinden er geen lessen plaats.

Spaanse Les In Zeist houdt zich met betrekking tot COVID te alle tijden aan de richtlijnen van het RIVM en aan de (eventuele) maatregelen van de overheid. Is het niet of onvoldoende mogelijk de regels van het RIVM / overheid na te leven, dan behoudt Spaanse Les in Zeist zich het recht om de resterende lessen niet fysiek op locatie, maar digitaal te gegeven.

Inschrijving voor de cursussen is open voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Een inschrijving staat op naam en is niet overdraagbaar.

Spaanse Les In Zeist behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In eerste instantie biedt Spaanse Les In Zeist een alternatief. Komt het alternatief niet uit? Dan kunt u dit kenbaar maken en ontvangt u het volledige cursusgeld terug. Dit is niet van toepassing op door de cursist aangeschafte lesmateriaal. Voor alle terugbetalingen geldt een uiterlijke termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Spaanse Les In Zeist staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69055769, met BTW identificatienummer NL001992369B75 en IBAN: NL57RABO0320740102

Spaanse Les In Zeist heeft het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Contact

info@spaanselesinzeist.nl

Tel: +31 (0) 61 676 0670

Nijenheim 2231

3704AM Zeist

Nederland