Over ons

Mijn naam is Rianka van Tellingen, eigenaar van Spaanse Les In Zeist.

Rianka van Tellingen

In 2003 ging ik aan de slag als leerkracht PO en volgde ik mijn eerste Spaanse lessen. Na drie jaar in Nederland voor de klas te hebben gestaan én na drie jaar Spaanse les te hebben gehad, ging werken als leerkracht Nederlands PO en coördinator moedertalen aan de Europese School van Alicante (een school voor kinderen van functionarissen van de Europese Unie). Mijn leerlingen waren overwegend tweetalig Spaans/Nederlands. Tijdens mijn werkzaamheden als leerkracht, heb ik Spaans gestudeerd aan de Universiteit van Alicante en schreef ik mee aan het schoolbeleid Nederlands voor meertalige kinderen van de Europese scholen. Dit plan wordt op heden in acht landen gebruikt. Naast mijn werk aan de Europese School, gaf ik Spaanse les aan Nederlandse residenten in Spanje en Nederlands aan Spaanstaligen met Spaans als instructietaal (in het Spaans uitleggen hoe de Nederlandse taal in elkaar zit). Verder verving ik af en toe mijn Spaanse collega’s tijdens tussenuren en gaf ik les aan een Spaanstalige schoolklassen (rekenen, aardrijkskunde etc.). Dagelijks was ik bezig met de vertaalslag Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans, waardoor de Spaanse taal steeds meer op een natuurlijke wijze werd ‘verweven’ met de Nederlandse taal.

Dat ik als jong volwassene en vanaf het nulpunt Spaans heb moeten leren, ervaar ik als een voordeel. Ik weet als geen ander waar cursisten tegen aan kunnen lopen, welke moeilijkheden de Spaanse taal bevat en waar de valkuilen liggen.

Deze variëteit van kennis ervaringen in combinatie met de liefde voor de Spaanse taal, heeft mij doen besluiten om Spaanse Les In Zeist op te richten! Een bedrijf waarin ik mijn twee passies eindelijk kan combineren: Spaans en onderwijs!